Lava Eifel

Lava Eifel

Lava is een poreus, absorberend en drainerend materiaal, dat o.a. in het Eifelgebergte in Duitsland wordt gewonnen. Het geeft een goede haakweerstand en soortelijk gewicht. Lava is geschikt als funderingslaag in zettingsgevoelige gebieden. Ook geschikt als funderingslaag, waarbij een drainerende werking wordt gevraagd, zoals bij sportvelden. Daarnaast vindt lava zijn weg als lichtgewicht toeslagmateriaal in betonwaren en de baksteenindustrie. Tevens wordt het als filtermateriaal in waterzuiveringsinstallaties toegepast. Brokken lava fungeren als geluidsreducerend materiaal in geluidsschermen en als decoratie in (schans-)korven. De AG für Steinindustrie (medeaandeelhouder bij Steinag BV) heeft eigen groeves met nog materiaalreserves voor de komende 20-30 jaar.

Assortiment:
Het materiaal wordt o.a. geleverd in de volgende graderingen: 0-16 mm, 1-4 mm, 2-8 mm, 8-16 mm, 4-32 mm, 16-32 mm en 60-120 mm of combinaties daarvan in verschillende kleuren.

Gewicht:

  • Ca. 1.150 kg/m3 losgestort aardvochtig


Eigenschappen:

  • Gewichtsbesparend
  • Door de gewichtsbesparing ontstaan lagere transportkosten en een lagere MKI-waarde
  • Hoge isolatiewaarde van het eindproduct
  • Kan als reactieve vulstof gebruikt worden
  • Kan ingezet worden bij de productie van cement CEM-V