Vulmagran

Vulmagran

Vulmagran is een loskorrelig vulkanisch granulaat, niet hydraulische, primaire en blijft open van structuur.

De hoekige, ruwe korrelvorm leidt tot goede stapeling en vormt een stabiele fundering. Derhalve is het zeer geschikt als half verharding en als funderingsmateriaal in de grond-, weg- en waterbouw. Het is duurzaam en kan circulair toegepast worden, dus 100% recyclebaar. Vulkanische granulaat zorgt voor natuurlijke pH verlaging terwijl het bodemleven versterkt wordt. Het is 100% biologisch en wordt als bodemverbeteraar toegepast in schrale grond. Vulmagran loogt niet uit.

Vulmagran is een bijproduct uit vulkanisch granulaat. Uit vulkanisch granulaat wordt het zeer lichte en dus waardevolle materiaal bims gehaald. Na een wasproces wordt die bims hoogwaardig toegepast in verschillende bouwmaterialen.

Het bijproduct Vulmagran wordt normaliter als funderingsmateriaal toegepast onder wegconstructies. Een meer hoogwaardige toepassing van Vulmagran is in de constructie van sportvelden. Met het lichtgewicht materiaal kan een stabiele drainerende laag aangebracht worden, direct onder het kunstgrasveld. Vulmagran is duurzaam en is 100 % circulair. Na einde levensduur van een sportveld kan de laag Vulmagran uitgenomen worden en opnieuw toegepast worden in dezelfde soort constructie. Daarmee past Vulmagran prima in de circulaire economie, zonder ‘’downcycling’’. Ook in andere sectoren zou Vulmagran nuttig hergebruikt kunnen worden. Met de goed drainerende eigenschappen van Vulmagran wordt tevens een langere levensduur van sportvelden gerealiseerd t.o.v. E-bodemas. Ook dit draagt bij aan hogere duurzaamheid. Vulmagran geen schaarse grondstof, zoals fossiele grondstoffen wel zijn; het is algemeen in de natuur beschikbaar. Met winning van Vulmagran wordt nieuwe natuur ontwikkeld en maatschappelijk meerwaarde gecreëerd. Overigens ontstaat bij productie van vulkanisch granulaat geen afval of ander soortige reststof, alles wordt nuttig toegepast. NB. Vulkanische granulaten staat bekend om haar water- en luchtzuiverende eigenschappen. Net als het vulkanische lava, heeft Vulmagran de bijzonder eigenschap dat het zware metalen bindt. Het adsorptieve effect van de kristalstructuur werkt als filter voor o.a. het schadelijke lood en zink wat vanuit bepaalde soorten infill-/instrooikorrels via het regenwater in de constructie dringt.

  • Afmetingen: 0-4, 0-22 mm (in overleg andere afmetingen bespreekbaar)
  • Losgestort gewicht: ca tussen 1.150 – 1.200 kg/m3
  • Gewichtstoename t.g.v. verdichting: ca. 20 %.
  • Wateropname: ca. 12 %