Grond-, weg- en waterbouw

GWW is een afkorting voor de in de civiele techniek gebruikte term grond-, weg- en waterbouw en omvat een groot aantal disciplines zoals de bouw van dijken, bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk, baggerwerken, waterbouw en wegenbouw. De productfolio van Steinag omvat een omvangrijk pakket aan materialen voor allerhande toepassingen binnen de de G.W.W.-sector.

fas fa-feather-alt

GWW
Lichtgewicht materiaal

fab fa-rev

GWW
Overige materialen