Spoorwegen

Spoorwegen

Bodemzetting:
Veel overheidsinstanties hebben belang bij oplossingen die kunnen bijdragen aan het voorkomen en beperken van de gevolgen van verzakkingen in zettingsgevoelige gebieden in Nederland. Ongeveer 30% van de Nederlandse bodem is vatbaar voor verzakking. Ook de spoorwegen ondervinden schade aan infrastructuur als gevolg van bodemzetting.

Het gebruik van primaire en secundaire lichtgewicht ophoogmaterialen, zoals lava, bims en schuimglas, kan significant bijdragen aan het voorkomen en verminderen van schade door bodemzetting. Civieltechnisch en milieutechnisch zijn deze materialen waardevolle oplossingen.

Steinag beschikt over een uitgebreid assortiment aan lichte ophoogmaterialen die effectief kunnen zijn bij het aanpakken van problemen veroorzaakt door bodemzetting.

Transitie naar kwartsvrije ballast:
Steinag levert producten die voldoen aan de strenge eisen van Prorail, wat zorgt voor een betrouwbare en efficiënte werking van het spoornetwerk. Kwartsvrije spoorballast is essentieel om gezondheidsrisico’s voor spoorwerkers te verminderen. Door het leveren van kwartsvrij materiaal draagt Steinag bij aan een veilige werkomgeving voor iedereen die betrokken is bij spoorwegprojecten.

In verband met de transitie van kwartshoudende spoorballast naar kwartsvrije ballast heeft Steinag nieuwe bronnen in Turkije aangeboord om aan de gewijzigde vraag van Prorail te voldoen. De eisen van Prorail voor kwartsvrije ballast zijn onder andere vastgelegd in SPC00353-1 en EN-13450. Deze voorschriften omvatten:

  • De weerstand tegen dynamische verbrijzeling moet groot zijn en het materiaal moet hard, duurzaam, hoekig en kantig zijn, zodat het goed in elkaar grijpt en zijdelingse weerstand biedt.
  • Het materiaal mag geen kwarts en asbest bevatten.
  • Het moet voldoende langjarig beschikbaar zijn.
fas fa-feather-alt

SPOORWEGEN
Lichtgewicht materiaal

fab fa-rev

SPOORWEGEN
Overige materialen