Lava Eifel

Lava Eifel

Lava is een poreus, absorberend en drainerend materiaal, dat o.a. in het Eifelgebergte in Duitsland wordt gewonnen. Het geeft een goede haakweerstand en soortelijk gewicht. Lava is geschikt als funderingslaag in zettingsgevoelige gebieden. Brokken lava fungeren als geluidsreducerend materiaal in geluidsschermen en als decoratie in (schans-)korven.

Lava Eifel:

  • Korte vervoersafstand met binnenvaartschepen of per as
  • Lage MKI
  • Gewicht ca. 1.050 kg/m3 los gestort aardvochtig