Lava Turkije

Lava Turkije

Lava is een poreus, absorberend en drainerend materiaal, dat o.a. in het Eifelgebergte in Duitsland wordt gewonnen. Het geeft een goede haakweerstand en soortelijk gewicht. Lava is geschikt als funderingslaag in zettingsgevoelige gebieden. Brokken lava fungeren als geluid reducerend materiaal in geluidsschermen en als decoratie in (schans-)korven.

Lava Turkije:

  • Wordt aangevoerd met zeeschepen
  • Grote volumes voor de komende 50 jaar beschikbaar
  • Gewicht ca. 800 kg/m3 los gestort aardvochtig