Lava Turkije

Lava Turkije

Lava is een poreus, absorberend en drainerend materiaal dat in Turkije gewonnen wordt. Het materiaal heeft een goede haakweerstand en laag soortelijk gewicht. Lava is geschikt als funderingslaag in zettingsgevoelige gebieden maar ook in toepassingen waarbij een drainerende werking wordt gevraagd, zoals bij sportvelden. Lava vindt zijn weg als lichtgewicht toeslagmateriaal in betonwaren en de baksteenindustrie.

Graderingen Turkse Lava : o.a. 0-16 mm, 1-4 mm, 2-8 mm, 8-16 mm, 4-32 mm, 16-32 mm en 60-120 mm of combinaties

Toepassingsgebieden
Lava wordt in veel verschillende markten ingezet:

  • Recreatie: als funderingslaag, waarbij met name de drainerende eigenschappen en de dempende werking belangrijk zijn (o.a. sportvelden/bouwers)