Lava Eifel

Lava Eifel

Lava is een poreus, absorberend en drainerend materiaal, dat o.a. in het Eifelgebergte in Duitsland wordt gewonnen. Het geeft een goede haakweerstand en soortelijk gewicht. Lava is geschikt als funderingslaag in zettingsgevoelige gebieden. Ook geschikt als funderingslaag, waarbij een drainerende werking wordt gevraagd, zoals bij sportvelden.

Graderingen Eifel Lava : o.a. 0-16 mm, 1-4 mm, 2-8 mm, 8-16 mm, 4-32 mm, 16-32 mm en 60-120 mm of combinaties

Toepassingsgebieden
Lava wordt in veel verschillende markten ingezet:

  • Recreatie: als funderingslaag, waarbij met name de drainerende eigenschappen en de dempende werking belangrijk zijn (o.a. sportvelden/bouwers)