SteinLight

SteinLight

Steinlight is een poreus gesteente gewonnen uit de groeves in de Eifel met een vulkanische oorsprong. Steinlight is gecertificeerd en kan toegepast worden in grond-, weg- en waterbouw. Dit gesteente valt binnen het Besluit bodemkwaliteit in de klasse “niet vormgegeven bouwstof”.

Graderingen: 0-2 mm, 2-16 mm.

Eigenschappen van Steinlight zijn:

  • Primaire bouwgrondstof.
  • Zeer constante kwaliteit.
  • Leveringszekerheid voor de komende decennia.
  • Geen hydraulische werking.
  • LA-waarde ca. 51.
  • Toe te passen in funderingen, ophogingen, aanvullingen enz.
  • Grote stabiliteit.
  • Groot draagvermogen.