Vulmagran

Vulmagran

Vulmagran is een loskorrelig vulkanisch granulaat is een niet hydraulische primaire bouwstof met een open structuur. De hoekige, ruwe korrelvorm leidt tot goede stapeling en vormt een stabiele fundering. Derhalve is het zeer geschikt als half verharding en als funderingsmateriaal in de grond-, weg- en waterbouw. Het is duurzaam en kan circulair toegepast worden, dus 100 % recyclebaar. Vulkanische granulaat zorgt voor natuurlijke pH verlaging terwijl het bodemleven wordt versterkt wordt. Het is 100 % biologisch en wordt als bodemverbeteraar toegepast in schrale grond. Vulmagran loogt niet uit.

Door het lichtgewichte materiaal kan een stabiele drainerende laag aangebracht worden, direct onder het kunstgrasveld. Vulmagran is duurzaam en is 100 % circulair. Na einde levensduur van een sportveld kan de laag Vulmagran uitgenomen worden en opnieuw toegepast worden in dezelfde soort constructie. Daarmee past Vulmagran prima in de circulaire economie, zonder ‘’downcycling’’. Ook in andere sectoren zou Vulmagran nuttig hergebruikt kunnen worden. Met de goed drainerende eigenschappen van Vulmagran wordt tevens een langere levensduur van sportvelden gerealiseerd t.o.v. E-bodemas. Ook dit draagt bij aan hogere duurzaamheid. Vulmagran is geen schaarse grondstof, zoals fossiele grondstoffen doorgaans wel zijn. Het absortieve effect van de kristalstructuur werkt als filter voor o.a. het schadelijke lood en zink wat vanuit bepaalde soorten infill-/instrooikorrels via het regenwater in de constructie dringt.

Graderingen: 0-4, 0-22 mm (in overleg andere afmetingen bespreekbaar)

Eigenschappen:

  • Losgestort gewicht ca. 1.150 – 1.200 kg/m3
  • Gewichtstoename t.g.v. verdichting: ca. 20 %.
  • Wateropname ca. 12%