Lava Eifel

Lava Eifel

Lava is een poreus en absorberend en drainerend materiaal, dat o.a. in het Eifelgebergte in Duitsland wordt gewonnen. Het geeft een goede haakweerstand en soortelijk gewicht. Lava is geschikt als funderingslaag in zettingsgevoelige gebieden. Ook geschikt als funderingslaag, waarbij een drainerende werking wordt gevraagd, zoals bij sportvelden. Daarnaast vindt lava zijn weg als lichtgewicht toeslagmateriaal in betonwaren en de baksteenindustrie. Tevens wordt het als filtermateriaal in waterzuiveringsinstallaties toegepast. Brokken lava fungeren als geluid reducerend materiaal in geluidsschermen en als decoratie in (schans-)korven.

Graderingen: o.a. 0-16 mm, 1-4 mm, 2-8 mm, 8-16 mm, 4-32 mm, 16-32 mm en 60-120 mm of combinaties

Toepassingsgebieden GWW-sector

  • Lava wordt in de GWW markt ingezet als funderingslaag in zettingsgevoelige gebieden door het lage soortelijke gewicht en drainerende werking.