Flugsand

Flugsand

Flugsand wordt gebruikt voor het aanvullen en ophogen in gebieden waar gemakkelijk verzakkingen kunnen optreden o.a. door bodemzetting. Het materiaal bestaat uit poreus fijnkorrelig materiaal van vulkanische oorsprong.

Eigenschappen:

 • Een lage dichtheid
 • Een grote waterdoorlatendheid
 • Geeft veel stabiliteit.


Gewicht :

 • 850 kg/m3 losgestort aardvochtig (op aanvraag)
 • 950 kg/m3 losgestort aardvochtig


Korrelgradering: 0/8 mm
Toepassinggebieden:

 • Als licht ophoogmateriaal voor spoorbouwbouwprojecten in zettingsgevoelig gebied
 • Voor aanleg tijdelijke rijbanen, onderbaan spoorbanen, de aanleg van schouwpaden en onder wegen
 • In sloten en vaarten en in leidingsleuven


Eigenschappen:

 • Grote waterdoorlatendheid
 • Het materiaal is niet hydraulisch
 • Groot draagvermogen en stabiliteit